Saltar al contenido →

Research

Social network profiles


Research Group

Teaching, Learning and Technology Research Group (GREAT) is a research group linked to Department of Pedagogy of the Universitat Jaume I (Castelló, Spain). GREAT’s work includes a wide variety of research interests and activities related to the use of ICT in education


Current research Projects

2021 – 2023. Desarrollo profesional e iniciación docente en la universidad (UniDPD): Políticas, competencias docentes y retos para un mundo digital (Ref.: Ref.: UJI-A2020-18). Pla d’I+D 2020, Universitat Jaume I.

2017 – 2021. EDUBOT: Desenvolupament del pensament computacional i la competència digital de l’estudiantat del Grau de Mestre/a amb l’ús de la robótica educativa. Unitat de Suport Educatiu (USE), Universitat Jaume I.

2019 – 2020. Diseño de una plataforma para la evaluación diagnóstica de la competencia digital del profesorado universitario (Ref.: UJI-A2018-09). Pla d’I+D 2018, Universitat Jaume I.